Credit IMM Invest
500 Lei
 • Completarea si depunerea cererii pentru obtinerea creditului
 • Completarea declaratiilor si anexelor aferente
 • Consultanta pe parcursul procedurii
Infiintare Firma
150 Lei
 • Redactarea completa a documentatiei de infiintare a firmei
 • Rezervare denumire firma
 • Consultanta pe parcursul procedurii
Radiere Firma
500 Lei
 • Redactarea completa a documentatiei pentru dizolvarea, lichidarea si radierea firmei
 • Intocmirea bilantului de lichidare
 • Radierea firmei
Contabilitate Online

de la 30 Lei

 • Contabilitate financiara, jurnal TVA, balanta, registre contabile
 • Realizarea si depunerea lunara a declaratiilor
 • Intocmirea si certificare situatii financiare

Informatii utile

Acte necesare pentru infiintarea unei firme

Pentru infiintarea unui SRL aveti nevoie de:

•  copia de buletin a asociatului/ asociatilor

•  copia documentului pentru spatiul unde firma isi va stabili sediul social

 

Durata infiintarii unei firme

Din momentul depunerii documentelor la Registrul Comertului, actele de infiintare vor fi eliberate in 2-3 zile lucratoare, acesta fiind termenul prevazut de legislatia in vigoare. 

Conditiile de aplicare a lichidarii voluntare fara lichidator sunt:

•  toti asociatii sa fie de acord cu modul de impartire a bunurilor ramase dupa plata tuturor datoriilor

•  sa nu existe datorii catre ANAF sau catre alti creditori, care cu siguranta vor face opozitie; daca totusi exista datorii, se poate merge pe aceasta procedura daca exista un acord din partea creditorului privind lichidarea

Etapele in procedura lichidarii voluntare sunt urmatoarele:

Dizolvarea, reprezinta etapa incipienta a incetarii existentei societatii comerciale, conturand premisele realizarii procesului de lichidare a patrimoniului societatii. 

Cauze generale:

•  hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic

•  trecerea timpului stabilit pentru durata societatii

•  imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia declararea nulitatii societatii

•  hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociaticare impiedica functionarea societatii

•  falimentul societatii

•  alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. in virtutea principiului libertatii contractuale, asociatii pot determina prin actul constitutiv o serie de situatii care pot constitui cauze de dizolvare a societatii

Din examinarea cauzelor de dizolvare mentionate mai sus rezulta ca societatea comercial poate fi dizolvata de drept, prin vointa asociatilor sau prin hotarare judecatoreasca.

Lichidarea societatilor comerciale reprezinta a doua faza a procesului de disparitie a societatilor comerciale si cuprinde acele operatii de lichidare a patrimoniului societatii, plata creditorilor si impartirea soldului intre asociati. In aceasta etapa, societatea comerciala continua sa isi pastreze personalitatea juridica, dar ea este subordonata cerintelor lichidarii.

Radierea reprezinta stergerea companiei din Registrul Comertului. Este ultima etapa si este necesara pentru a incheia cu succes dizolvarea si lichidarea ce au avut deja loc.

Firma inceteaza oficial sa mai existe in momentul in care este emis certificatul de radiere.

Suspendarea se poate face pentru o perioada de maxim 3 ani. 
Exista doua tipuri de supendare:

•  Suspendarea fara regim derogatoriu, presupune intreruperea activitatii pastrand obligatia depunerii declaratiilor fiscale si a raportarilor financiare

•  Suspendarea cu regim derogatoriu, presupune intreruperea activitatii fara a avea obligatia depunerii declaratiilor fiscale ce genereaza obligatii de plata insa cu obligatia depunerii bilanturilor

Reluarea activitatii poate fi efectuata oricand.


Suspendarea fara regim derogatoriu

Suspendarea fara regim derogatoriu se face la Registrul Comertului.
Drepturi si obligatii:

•  Societatea nu va mai putea emite facturi si deduce costuri dar pot fi inregistrate facturi de la furnizori, comisioane bancare sau alte costuri legate de administrarea societatii, in acest fel se pastreaza relatia contractuala cu furnizorii societatii neexistand obligatia sistarii contractelor

•  Societatea trebuie sa inceteze contractele de munca active la momentul declansarii suspendarii

•  Societatea poate plati dividende asociatilor pe perioada suspendarii

•  Mijloacele fixe inca neamortizate la momentul suspendarii nu vor mai fi amortizate pe perioada suspendarii

•  Societatea isi mentine obligatia de a depune declaratii fiscal


Suspendarea cu regim derogatoriu

Suspendarea se face la Registrul Comertului si se obtine regimul derogatoriu la ANAF.

Drepturi si obligatii:

•  Societatea nu are dreptul sa desfasoare niciun fel de activitate comerciala

•  Societatea trebuie sa sisteze toate contractele cu furnizorii sai, inclusiv furnizorii de servicii bancare (inchiderea conturilor)

•  Societatea trebuie sa inceteze contractele de munca active la momentul declansarii suspendarii cu regim derogatoriu

•  Societatea nu poate achita dividende asociatilor pe perioada suspendarii

•  Mijloacele fixe inca neamortizate la momentul suspendarii nu vor mai fi amortizate pe perioada suspendarii

•  Societatea nu mai are obligatia de a depune declaratii fiscale cu exceptia situatiilor financiare anuale si a unor eventuale declaratii informative


Avantajele suspendarii activitatii cu regim derogatoriu

•  Nu trebuie sa depuna la organul fiscal o serie de declaratii 

•  Nu sunt supusi procedurilor curente de notificare si de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaratiilor fiscale

•  Nu se includ in lista contribuabililor/platitorilor declarati inactivi


Conditii de indeplinit pentru obtinerea regimului derogatoriu

•  Sa nu desfasoare niciun fel de activitate

•  Sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor

•  Sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului

•  Sa figureze in evidenta fiscala cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite

•  Sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor

•  Sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala in curs de derulare

•  Sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor/platitorilor declarati inactivi

 

Solicitanti eligibili

•  Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (0-249 angajati) cu capitaluri pozitive in 2019.

  Toate domeniile de activitate eligibile cu exceptia: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate, stupefiante si psihotrope, activitati de investigare si protectie.

*Neconditionat de justificarea scaderii cifrei de afaceri datorita contextului COVID-19

*Nu necesita obtinerea Certificatului de stare de urgenta

Conditii de eligibilitate

  Beneficiarii eligibili trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate ale institutiei finantatoare si, cumulativ, urmatoarele criterii principale: 

  Nu se afla in dificultate si nici in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;

  Nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrat in categoriile A, B, C in C.R.C.;

  Nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie; 

  Impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile.

Avantajele creditului

  Creditele beneficiaza de dobanzi subventionate de 100% pana in 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire pana în 31.12.2022! 

  Rambursare anticipata: fara costuri, fara comisioane suplimentare

Valoarea maxima a creditarii

  Capital de lucru: 

    - Microintreprinderi: max. 500.000 lei

    - Intreprinderi mici: max. 1.000.000 lei

    - Intreprinderi mijlocii: max 5.000.000 lei 

  Investitii: 

    - Microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii: max. 10.000.000 lei

Un beneficiar poate sa opteze pentru mai multe tipuri de credite. Valoarea maxima cumulata a creditelor nu poate depasi una din urmatoarele:

  dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale inregistrate la nivelul anului 2019 

  25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019

  valoare mai mare o valoare mai mare cu conditia prezentarii unor documente justificative

Celtuieli eligibile

  Credite pentru capital de lucru - salarii, cheltuieli cu terti (furnizori), materii prime, utilitati, taxe si datorii la bugetul de stat; 

  Credite pentru investitii - realizarea de investitii pentru dezvoltarea afacerilor.

Perioada de rambursare

  Credite pentru capital de lucru - max 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu inca 36 de luni 

  Credite pentru investitii - max 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de maxim 18 luni

Angajamente

Beneficiarii se angajeaza sa nu disponibilizeze personalul existent in perioada: 4 aprilie 2020 pana 31 decembrie 2020.

Contacteaza-ne

 

 

Infiintare SRL Online
350 Lei
 • Redactarea completa a documentatiei de infiintare a firmei
 • Consultanta pe parcursul procedurii
 • Depunerea dosarului electronic la ONRC
Infiintare SRL
250 Lei
 • Redactarea completa a documentatiei de infiintare a firmei
 • Consultanta pe parcursul procedurii
 • Dumneavoastra depuneti dosarul la ONRC
Suspendare activitate firma
250 Lei
 • Redactarea completa a documentatiei de infiintare a firmei
 • Consultanta pe parcursul procedurii
 • Dumneavoastra depuneti dosarul la ONRC
Radiere firma
500 Lei
 • Redactarea completa a documentatiei pentru dizolvarea, lichidarea si radierea firmei
 • Intocmirea bilantului de lichidare
 • Radierea firmei
Contabilitate Online
200 Lei
 • Contabilitate financiara, jurnal TVA, balanta, registre contabile
 • Realizarea si depunerea lunara a declaratiilor
 • Intocmirea bilantului contabil
Certificare Situatii Financiare
200 Lei
 • Contabilitate financiara, jurnal TVA, balanta, registre contabile
 • Realizarea si depunerea lunara a declaratiilor
 • Intocmirea bilantului contabil
Depunere Declaratie Unica 2020
200 Lei
 • Contabilitate financiara, jurnal TVA, balanta, registre contabile
 • Realizarea si depunerea lunara a declaratiilor
 • Intocmirea bilantului contabil
Certificat constatator ONRC
200 Lei
 • Contabilitate financiara, jurnal TVA, balanta, registre contabile
 • Realizarea si depunerea lunara a declaratiilor
 • Intocmirea bilantului contabil
Consultanta Start-Up Nation
200 Lei
 • Contabilitate financiara, jurnal TVA, balanta, registre contabile
 • Realizarea si depunerea lunara a declaratiilor
 • Intocmirea bilantului contabil
Imm Invest Romania
200 Lei
 • Contabilitate financiara, jurnal TVA, balanta, registre contabile
 • Realizarea si depunerea lunara a declaratiilor
 • Intocmirea bilantului contabil
Call Now Button