GRANTURI PENTRU IMM-URI

MASURI PENTRU SPRIJINUL IMM-URILOR, CONTEXT COVID – 2020

 

1. Granturi pentru investitii, de max. 200.000 euro:

 • Firme eligibile: IMM-uri (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii);
 • Valoarea finantarii: € 50.000 – max. € 200.000;
 • Finantare nerambursabila: maxim 85%; Contributie proprie: minim 15%;
 • Activitati si cheltuieli eligibile:
  • Achizitii de terenuri: max 10% din valoarea eligibila a proiectului;
  • Achizitia de cladiri / Realizarea de constructii noi / Reabilitarea de cladiri existente;
  • Echipamente tehnologice, active corporale, necorporale, alte mijloace fixe;
  • Consultanta, proiectare si asistenta tehnica, dirigentie;
  • Mobilier specific, inclusiv obiecte de inventar;
  • Mijloace de transport marfuri si persoane – pentru firme specializate in transport.

Citeste mai multe informatii

Solicita o consultanta gratuita

 

2. Granturi pentru capital de lucru, de max. 150.000 euro: granturi imm

 • Firme eligibile: IMM-uri din urmatoarele domenii de activitate:
  • HoReCa;
  • Turism;
  • Transporturi;
  • Organizare de evenimente;
  • Edituri/ librarii/ biblioteci.
 • Valoarea finantarii: 2.000 – 150.000 Euro;
 • Finantare nerambursabila: 85%; Contributie proprie: 15%;
 • Categorii de cheltuieli finantate din grant:
  • cheltuieli cu stocuri de materie prima, materiale consumabile, marfuri;
  • achitarea datoriilor fata de furnizori: utilitati, chiria, achizitia de servicii si reparatii;
  • cheltuieli cu echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente;
  • cheltuieli pentru achizitia de obiecte de inventar;
  • cheltuieli cu echipamente de protectie medicala.

Citeste mai multe informatii

Solicita o consultanta gratuita

 

3. Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor:

 • Valoare grant: 30.000 euro/proiect pana la 100.000 euro/ proiect;
 • Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice;

Solicita o consultanta gratuita

 

4. Star-Tech Innovation (Noul program Start – UP):

 • Obiectivul schemei este finantarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimata la 42.000 euro;
 • Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri;

Solicita o consultanta gratuita

 

5. Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi (IMM-uri cu asociat/administrator unic, fără salariati)

 • Valoare grant: 2.000 Euro;
 • Intensitate: 100%;
 • Domenii: toate domeniile;
 • Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, servicii, echipamente, dotari;

Solicita o consultanta gratuita

 

6. Granturi de finantare pentru antreprenoriat rural:

 • Obiectiv: sprijinirea directa a activitatilor de procesare si de distributie a produselor agricole obtinute de micii producatori;
 • Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de munca create pana la 100.000 euro/5 locuri de munca create;

Solicita o consultanta gratuita

 

7. Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat:

 • Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distincta pentru tinerii din afara granitelor in scopul reintoarcerii in tara a celor cu experienta si formare in domeniul agricol);
 • Pentru prima data, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionarii de terenuri cu destinatie agricola, libere de contract cu suprafata de maxim 50 de ha, apartinand domeniului public sau privat al statului.

Solicita o consultanta gratuita

Solicita o consultanta gratuita!

 

 

granturi pentru imm

granturi

Call Now Button