Expertize contabile

de la 75 Lei

  • Societati comerciale
  • Drepturi salariale, pensii
  • Fonduri nerambursabile
  • Credite bancare
  • Asigurari

Informatii Expertize Contabile

Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuata numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in Tabloul expertilor contabili, actualizat anual de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) si in Grupul Expertilor Judiciari

I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate, in: 

 a)expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila; Codul de procedura penala; alte legi speciale; 

 b)expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.


II. Dupa natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se refera, in:

 a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile; 

 b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale; 

 c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale;

 d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale; 

 e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept sau extrajudiciare solicitate de catre clienti. 

 

III. In functie de natura juridica, expertizele contabile pot fi: 

  • civile; 
  • penale; 
  • extrajudiciare.

Contacteaza-ne