Declaraţie Beneficiar Real 100% Online – Completăm şi Depunem la Registrul Comerţului

Intrebări frecvente 

Cine trebuie să depună declarația privind beneficiarii reali?

1. Societățile care au asociați persoane fizice și/sau juridice

În cazul societăților, declarația se dă de către administrator (unul din administrator dacă sunt mai mulți).

2. Asociațiile și fundațiile

În cazul asociațiilor și fundațiilor, consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a da declarația de beneficiar real.

Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

Cine este beneficiarul real în cazul societăților (SRL, SNC, SA, SCA si SCS)

Conform legii 129/2019, beneficiarii reali sunt persoanele fizice care dețin cel puțin 25% din părțile sociale. Astfel, toți asociații care dețin minim 25% din capitalul firmei sunt beneficiarii reali ai acesteia. 

Când trebuie depusă declarația de beneficiar real?

– La înființarea societății

– Atunci când intervine o modificare în structura

acționariatului care modifică datele privind beneficiarii reali

– Anual, în maxim 15 zile de la depunerea situațiilor financiare

Ce se poate întâmpla dacă nu depui declarația de beneficiar real?

În cazul societăților: amendă între 5000 – 10000 RON sau chiar dizolvarea firmei din oficiu;

În cazul asociațiilor și fundațiilor: amendă între 200 – 2500 RON sau chiar dizolvarea din oficiu.